שם המדריכה
יום תאריך ושעה מקום הפגישותטלפון
לפרטים נוספים וגם בדף המדריכה
אירית בית הלחמי
ג׳ 10/05/22 21:00
א' 08/05/22 19:00
א׳ 08/05/22 21:00
ג׳ 10/05/22 19:30
ב' 09/05/22 21:00
אדם
שכונת הבוכרים
גבעת שאול
כוכב יעקב
קבוצת זום
050-8685767
אלגרה אילוז ב׳ 30/05/22 19:00
ג׳ 31/05/22 18:30
ג׳ 31/05/22 20:30
מבשרת ציון
נוף איילון/ מודיעין
קבוצת זום
050-2775952
מרים וילנסקי ב׳ 09/05/22 20:00
ה׳ 12/05/22 09:30
בית שמש באנגלית
בית שמש באנגלית
053-5315814
איה רובינפלד א׳ 11/05/22 19:30
קדימה052-3899002
חני פרייברוידא ב׳ 16/05/22 21:00
ג׳ 17/05/22 21:00
קבוצת זום לגברים
קבוצת זום נשים
054-2070995
יפה קוזלוב ב׳ 24/10/22 19:30
ג׳ 25/10/22 17:00
קבוצת זום
בית הכרם
054-4634793
פנינה ברט ד׳ 11/05/22 19:00
ד׳ 11/05/22 20:30
ד׳ 11/05/22 08:30
קבוצת זום
קבוצת זום
מתנס גוש הציון
050-6260088
רוחמה אלה ד׳ 18/05/22 10:00
ד׳ 18/05/22 20:00
גבעת זאב
גבעת זאב
054-7772161