שם המדריכה
יום תאריך ושעה מקום הפגישותטלפון
לפרטים נוספים וגם בדף המדריכה
אורלי ארמוני ד׳ 20/10/21 20:00 ביתר052-7654615
איה רובינפלד ד׳ 06/10/21 20:00קדימה052-3899002
אירית בית הלחמי
א׳ 10/10/21 19:00
א׳ 10/10/21 21:00
ב' 11/10/21 20:30
ג' 12/10/21 19:30
ד' 13/10/21 20:00
בוכרים
גבעת שאול
בני ברק
כוכב יעקב
קבוצת זום
050-8685767
אלגרה אילוז ב׳ 11/10/21 18:45
ג׳ 12/10/21 18:30
ג׳ 12/10/21 20:30
מבשרת
נוף איילון
קבוצת זום
050-2775952
אתי שכטר ג׳ 26/10/21 18:00
ג׳ 26/10/21 09:00
גילה
גילה
050-8573366
חני פרייברוידא א׳ 17/10/21 20:30
ב׳ 18/10/21 21:00
ג׳ 19/10/21 21:00
הר נוף
קבוצת זום לגברים
קבוצת זום נשים
054-2070995
יפה דנקר ב׳ 04/10/21 19:00 קבוצת זום 054-4711313
יפה קוזלוב ב׳ 04/10/21 19:30
ג׳ 05/10/21 17:00
קבוצת זום
בית הכרם
054-4634793
מגי אהרוני מלמד 050-3356851
מרים וילנסקי ד׳ 10/8/21 20:00
ב׳ 04/10/21 בוקר
קבוצת זום באנגלית
בית שמש באנגלית
053-5315814
רוחמה אלה ג׳ 19/10/21 20:00
ד׳ 20/10/21 20:00
גבעת זאב
קבוצת זום
054-7772161
פנינה ברט ד׳ 20/10/21 19:00
ד׳ 20/10/21 20:30
קבוצת זום
קבוצת זום
בית שמש
050-6260088