יפה קוזלוב

אירית בית הלחמי

054-4634793

27/4/24 ימי שלישי 19:45

17:00 ,28.10.24 יום ג׳
19:30 ,27.10.24 יום ב׳

יום ב׳ 20.05.24, 18:00
יום ג׳ 21.05.24, 20:30

יום ד׳ 03.07.2024, 20:00
יום ד׳ 19.06.2024, 20:00

קבוצת זום
בית הכרם