גלית

גלית ירדה אצל פנינה בקבוצה 20 ק"ג!

גלית ירדה אצל פנינה בקבוצה 20 ק"ג!
גאה בעצמי , אני קוצרת המון מחמאות ושמחה ממש עם הלוק החדש 😃