נתניאל

הוריד 25 קג', במשך שנה וחצי אצל אלגרה אילוז